Metodologia

El format que s’utilitza en aquest curs de màster de Persones amb Discapacitat, Inclusió social i Drets de ciutadania permet compatibilitzar els estudis amb les activitats professionals i personals sempre que es mantingui un temps de dedicació constant ja que la planificació del curs s’adapta a les necessitats de cada participant.

La formació del campus virtual es complementa amb classes presencials, que no són d’assistència obligatòria i es realitzaran setmanalment els divendres de 16.00 ha 20.00 h al Campus Mundet. D’aquesta manera es facilita l’assistència a l’alumnat que vulgui interactuar amb el professorat de forma presencial, per a aquelles persones que per motius professionals o personals no puguin assistir presencialment podran optar per seguir la classe en streaming i interactuar amb el professorat a través del xat.

Per a l’alumnat que no es pugui connectar simultàniament disposaran d’un arxiu de vídeo per visionar la classe i resoldre les qüestions plantejades al test i al fòrum de cada sessió. D’aquesta manera l’estudiant pot combinar les tres modalitats de formació paral·lelament, presencial, en streaming simultàniament o en línia en format d’arxiu audiovisual. Es considera obligatori visionar les classes per poder realitzar adequadament les tasques,

A cadascun dels mòduls del curs es disposarà de lectures addicionals, bibliografia i enllaços a pàgines web, que són complementaris a la formació, de manera que facilitarà el nivell d’aprofundiment desitjat per cada alumne i alumna.

Per planificar adequadament l’evolució del curs, l’alumne/a disposarà d’un calendari d’activitats des de l’inici del curs on estaran establertes les dates de lliurament de tasques i avaluacions. L’alumnat haurà de tenir en compte el nivell inicial i la capacitat d’aprenentatge per ajustar el temps de dedicació setmanal.

Eines no presencials

Eines disponibles

El Campus Obert de la UB és un entorn daprenentatge en línia que dóna suport a la docència ia lestudi, centrant latenció en el procés daprenentatge.

La dinàmica del Campus es desenvolupa a través d’aules virtuals on els i les estudiants poden consultar els continguts de les assignatures, enviar feines, contactar amb el professorat o amb la resta de companys i companyes, o fins i tot accedir a les qualificacions.

El Campus també permet tenir un espai comú que facilita el contacte entre els companys i les companyes del curs, l’ús de llistes de distribució, fòrums, xats i missatgeria interna.

L’alumne/a experimentarà en un entorn interactiu un ampli ventall de propostes que aporten valor afegit a l’aprenentatge, la carrera professional i el desenvolupament personal. Entre altres:

 • Materials docents
 • Enregistrament de les conferències impartides a les sessions presencials
 • Bibliografia i materials complementaris
 • Documentació i enllaços dinterès: articles de premsa, tutorials per millorar les tècniques destudi, etc. • Fòrum de debat, Fòrum d’avisos i notícies i sistema de missatgeria privat
 • Gestions acadèmiques
 • Notícies i esdeveniments d’interès
 • Seguiment individualitzat per part del professorat i tutors

Aula virtual

L’aula virtual és un espai d’aprenentatge i d’intercanvi de coneixements on l’estudiant pot accedir a:

 • El pla docent, per consultar informació general i bàsica del curs.
 • Els continguts i fonts de consulta, materials en format web, simulacions de casos, audiovisuals, aplicacions interactives, enllaços a recursos externs o articles descarregables.
 • Les activitats i les eines per realitzar-les, com ara casos o qüestionaris, enviar treballs o elaborar conjuntament bases de dades, glossaris o documents.
 • El calendari del curs, per recordar les tasques i els lliuraments setmanals.
 • Els espais de comunicació generals del curs i específics per a activitats: fòrums temàtics de discussió, espais de col·laboració, xats, conferències on-line, etc.

L’aula està preparada perquè l’alumne/a contacti de manera fàcil amb:

 • L’equip docent, que dinamitzarà l’aula, assessorarà i responsabilitzarà del feedback constructiu i personalitzat.
 • El grup de company/es, per col·laborar, per compartir coneixements i crear xarxa de contactes.
 • El/la tutor/a i la coordinador/a del curs que vetlla per la qualitat del procés d impartició i és referent de l alumnat.