Mòdul 1: Drets de les persones amb discapacitat

5 crèdits

Relació de competències

Competència 1

Compromís ètic

Competència 7

Capacitat per gestionar informació de manera autònoma per assegurar un aprenentatge permanent contemplant la utilització de les TIC

Competència 2

Capacitat d’adquirir coneixements (escoltar, entendre, interpretar)

Competència 8

Capacitat per desenvolupar actituds obertes i empàtiques basades en el respecte i el reconeixement davant de la diversitat i la multiculturalitat.

Competència 13

Pensament crític

Competència 9

Capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds

Competència 11

Capacitat per aplicar els coneixements adquirits a la pràctica

Competència 6

Capacitat per elaborar reflexions i feines d’anàlisi

Competència 10

Raonament analític

Objectius

Aprofundir el coneixement dels drets de les persones amb discapacitat, a partir de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, per analitzar i diagnosticar els factors que determinen i/o possibiliten els processos d’inclusió social, la desigualtat i la discriminació.

Conèixer l’evolució històrica i conceptual dels diferents paradigmes i els seus models per comprendre, capacitar i conscienciar sobre els drets humans i les persones amb discapacitat.

Estudiar la normativa que regula la discapacitat, des del marc Internacional de les Nacions Unides, la Unió Europea i la legislació vigent a Espanya.

Empatitzar i desenvolupar una actitud positiva amb les persones amb discapacitat, i és capaç d’assumir el compromís de defensa dels seus drets socials per millorar-ne les condicions de vida.

Continguts

  • Evolució històrica sobre el tractament de les persones amb discapacitat
  • Drets Humans i Discapacitat
  • La Convenció Internacional de Drets de les Persones amb Discapacitat. Incidència a l’ordenament jurídic espanyol.
  • Marc legislatiu Internacional, Europeu i espanyol
  • Reptes en matèria de drets de les persones amb discapacitat en relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
Mòdul 1. Drets de les persones amb discapacitat (5 crèdits) Curs 20/21 COORDINADORA BLANCA CEGARRA
Evolució històrica sobre el tractament de les persones amb discapacitat 13 nov Blanca Cegarra – Professora associada UB, Llicenciada en ciències polítiques i doctor doctorat
Drets Humans i Discapacitat 13 nov Maria del Carmen Barranco Avilés, Doctora en Dret per la Universitat Carlos III de Madrid
La Convenció Internacional de Drets de les Persones amb Discapacitat. Incidència a l’ordenament jurídic espanyol. 20 nov Rafael d’Assís – Catedràtic de Filosofia del Dret a la Universitat Carlos III de Madrid
Marc legislatiu i de referència Internacional, europeu i espanyol 20 nov Oscar Moral – Assessor jurídic del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI)
Reptes en matèria de drets de les persones amb discapacitat amb relació als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 27 nov Pilar Díaz – Professora associada UB, Diplomada en treball social, màster en discapacitat, autonomia personal i dependència