Mòdul 2: Conceptes fonamentals i mesurament d’evidències d’inclusió

5 crèdits

Relació de competències

Competència 1

Compromís ètic

Competència 7

Capacitat per gestionar informació de manera autònoma per assegurar un aprenentatge permanent contemplant la utilització de les TIC

Competència 2

Capacitat d’adquirir coneixements (escoltar, entendre, interpretar)

Competència 8

Capacitat per desenvolupar actituds obertes i empàtiques basades en el respecte i el reconeixement davant de la diversitat i la multiculturalitat.

Competència 13

Pensament crític

Competència 4

Sostenibilitat

Competència 11

Capacitat per aplicar els coneixements adquirits a la pràctica

Competència 6

Capacitat per elaborar reflexions i feines d’anàlisi

Competència 5

Capacitat comunicativa

Objectius

Aprofundir en el coneixement dels drets de les persones amb discapacitat per analitzar i diagnosticar els factors que determinen i/o possibiliten els processos d‟inclusió social, la desigualtat i la discriminació.

Desenvolupar estratègies de treball individual i comunitari tot fomentant la inclusió social, la igualtat d’oportunitats i la promoció de l’autonomia personal.

Adquirir coneixements sobre la transformació d’entorns, productes, béns i serveis, sota els principis de l’“Accessibilitat Universal” i “El Disseny per a Tothom”, amb l’objectiu bàsic d’afavorir la qualitat de vida i l’ autonomia personal.

Empatitzar i desenvolupar una actitud positiva amb les persones amb discapacitat, i és capaç d’assumir el compromís de defensa dels seus drets socials per millorar les condicions de vida.

Continguts

  • Conceptes teòrics, classificació segons la tipologia i dades estadístiques
  • Accessibilitat i disseny per a tothom. Ajuts tècnics i domòtics
  • Paradigma de l’autonomia personal: model social i model de la diversitat funcional
  • Promoció autonomia personal i vida independent. La figura de l’assistent personal
  • Inclusió social, igualtat d’oportunitats i no discriminació
Mòdul 2. Conceptes fonamentals i mesurament d’evidències d’inclusió (5 crèdits) Curs 20/21 COORDINADOR AGUSTIN HUETE
Conceptes fonamentals, cultura de les capacitats i inclusió social 11 dic Agustín Huete – Doctor per la Universitat de Salamanca, Professor Ajudant Doctor,
Accessibilitat Universal i Disseny per a totes les persones (ajudes tècniques i domòtiques. Lectura fàcil) 11 dic Per determinar
Promoció autonomia personal i vida independent. La figura de l’assistent personal. 18 dic Per determinar
Mesura i fonts estadístiques. Demografia de la discapacitat (edat, gènere, tipus de discapacitat…) 18 dic Antonio Jimenez – Llicenciat en Ciències Polítiques (UPSA), en Sociologia (UCM) i en Ciències de la Informació (UCM)
Resultats d’inclusió social (igualtat d’oportunitats i no discriminació) 08 gen Eduardo Díaz – Doctor en sociologia per la Universitat Complutense de Madrid