Mòduls del Diploma d’especialització/
Diploma de Postgrau

30 crèdits

Mòduls

Mòdul 1: Drets de les persones amb discapacitat (5 crèdits)

Drets humans i discapacitat, promoció de l’autonomia personal, igualtat d’oportunitats i inclusió.

Mòdul 2: Conceptes fonamentals i mesurament d'evidències d'inclusió (5 crèdits)

Igualtat d’oportunitats i inclusió, promoció de l’autonomia personal, accessibilitat universal.

Mòdul 3: Dones i nenes amb discapacitat (5 crèdits)

Drets Humans i Discapacitat, Dones i xiquetes amb discapacitat, Igualtat d’oportunitats.

Mòdul 4: Bioètica i drets de les persones amb discapacitat (5 crèdits)

Drets humans i discapacitat, igualtat d’oportunitats i no discriminació, promoció de l’autonomia personal.

Mòdul 5: Polítiques socials sectorials per a les persones amb discapacitat (5 crèdits)

Promoció de l’autonomia personal, igualtat d’oportunitats i no discriminació, accessibilitat universal i disseny per a tothom.

Mòdul 6: Innovació social i tecnològica (5 crèdits)

Promoció de l´Autonomia Personal, Igualtat d´oportunitats i no discriminació, Accessibilitat Universal i Disseny per a tothom.

Competències

Competències:

1, 2, 13, 6, 7, 8, 9, 10

Competències:

1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 7

Competències:

1, 2, 6, 5, 7, 8, 10, 11

Competències:

1, 2, 5, 6, 7, 8, 13, 12, 9

Competències:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12

Competències:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Contacte

i

Tràmits dels estudis dels Màsters i postgraus propis

postgraus.educacio@ub.edu

Campus Mundet
Passeig de la Vall d’Hebron,
171 08035, Barcelona
93 403 44 56

j

Direcció i coordinació

M. Virginia Matulic Domandzic
mmatulic@ub.edu

Irene de Vicente Zueras
ide_vicente@ub.edu

M. Pilar Diaz Lopez
mpdiazlopez@hotmail.com

Mª dels Àngels Renom i Sotorra
mrenom@ub.edu

Oficina d'informació i atenció a l'estudiant

Secretària d’Estudiants i Docència 3a planta, Edifici Migdia I