Mòdul 11: Innovació social 2Descriptors: Inclusió tecnològica, Sostenibilitat, Robòtica, Accessibilitat universal, Imatge social.

Relació de competències

Competència 3

Capacitat creativa i innovadora

Competència 9

Capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds

Competència 4

Sostenibilitat

Competència 5

Capacitat comunicativa

Competència 7

Capacitat per gestionar informació de manera autònoma per assegurar un aprenentatge permanent contemplant la utilització de les TIC

Objectius

 • Educar en valors, conscienciar, treballar els estigmes, els prejudicis i les actituds de la societat davant de les persones amb discapacitat.
 • Visibilitzar els valors que aporten les persones amb discapacitat a la societat.
 • Visibilitzar, analitzar i comprendre els factors que determinen o possibiliten els processos d’inclusió social
 • Detectar el potencial dinclusió, exclusió i aïllament per raó de discapacitat que pot presentar el desenvolupament tecnològic.
 • Millorar la capacitació per fer investigacions en aquesta àrea de coneixement
 • Ampliar coneixements entorn del desenvolupament tecnològic i la millora de la qualitat de vida i lautonomia personal de les persones amb discapacitat.

Continguts

 • Discriminació de les persones amb discapacitat a l’accés a la ciència
 • Robots assistencials
 • Accessibilitat cognitiva i sensorial
 • Imatge social, opinió pública i discapacitat
 • Inclusió social i clàusules socials

Activitats

MÒDUL 11. Innovació social 2 Curs 2021-2022 COORDINADORA BLANCA BORQUEZ
Discriminació de les persones amb discapacitat a l’accés a la ciència 11-de març Blanca Borquez
Robots assistencials 11-de març Alicia Casals
Accessibilitat cognitiva i sensorial 18-de març Jesús Hernández
Imatge social, opinió pública i discapacitat 18-de març Lary León
Inclusió social i clàusules socials 25-de març A determinar