Mòdul 8: Mètodes i tècniques de recerca

Descriptors: metodologia, investigació social, gestors bibliogràfics, comunicació, difusió del coneixement.

Relació de competències

Competència 2

Compromís ètic

Competència 7

Capacitat per gestionar informació de manera autònoma per assegurar un aprenentatge permanent contemplant la utilització de les TIC

Competència 14

Difusió del coneixement

Competència 1

Capacitat d’adquirir coneixements (escoltar, entendre, interpretar)

Competència 10

Raonament analític

Objectius

  • Generar i compartir coneixement entre professionals, oferint eines, habilitats i recursos en processos de transferència i contratransferència al context de les discapacitats des de la perspectiva de les intervencions socials i educatives.
  • Adquirir nous coneixements i capacitats des d’una perspectiva científica
  • Adquirir nous coneixements sobre eines metodològiques per fer investigacions aplicant i transferint els resultats.
  • Visibilitzar, analitzar i comprendre els factors que determinen o possibiliten els processos d’inclusió social, així com detectar les situacions d’exclusió i aïllament que pot provocar qualsevol situació de discriminació per raó de discapacitat a través de les investigacions socials.
  • Posar en valor l’aportació que fan les persones amb discapacitat a la societat

Continguts

  • Revisió bibliogràfica, citació, gestors bibliogràfics
  • Metodologia quantitativa
  • Metodologia qualitativa
  • Comunicació dels resultats científics
  • Investigació social en la discapacitat


Activitats

 

 

MÒDUL 8. Mètodes i tècniques de recerca Curs 2021-2022 COORDINADOR AGUSTIN HUETE GARCIA
Revisió bibliogràfica, citació, GESTORS BIBLIOGRÀFICS 3-de des. Mónica Otaola
Metodologia quantitativa 3-de des. Gemma Crous
Metodologia qualitativa 10-de des. Agustin Huete
Comunicació dels resultats científics 10-de des. Antonio Jimenez
Investigació social en la discapacitat 17-de des. Luis Miguel Bascones