Mòdul 4: Bioètica i drets de les persones amb discapacitat

5 crèdits

Relació de competències

Competència 1

Compromís ètic

Competència 7

Capacitat per gestionar informació de manera autònoma per assegurar un aprenentatge permanent contemplant la utilització de les TIC

Competència 2

Capacitat d’adquirir coneixements (escoltar, entendre, interpretar)

Competència 8

Capacitat per desenvolupar actituds obertes i empàtiques basades en el respecte i el reconeixement davant de la diversitat i la multiculturalitat.

Competència 5

Capacitat comunicativa

Competència 9

Capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds

Competència 12

Actitud propositiva davant la gestió i la resolució de conflictes

Competència 6

Capacitat per elaborar reflexions i feines d’anàlisi

Competència 13

Pensament crític

Objectius

Analitzar i comprendre els problemes bioètics específics que afronten les persones amb discapacitat a partir de la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans de la UNESCO del 2005.

Aprofundir el coneixement dels drets de les persones amb discapacitat a partir de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, per analitzar i diagnosticar els factors que determinen i/o possibiliten els processos d’inclusió social, la desigualtat i la discriminació .

Empatitzar i desenvolupar una actitud positiva amb les persones amb discapacitat, i és capaç d’assumir el compromís de defensa dels seus drets socials per millorar-ne les condicions de vida.

Adquirir eines per gestionar el conflicte o situacions potencialment conflictives, en el camp socioeducatiu i terapèutic: la relació assistencial i els vincles interpersonals que s’estableixen a la relació professional. Com afrontar sense morir a l’intent a les velles necessitats i nous reptes

Continguts

  • Aspectes bioètics en latenció a les persones amb discapacitat.
  • Conflictes bioètics i legals a l’atenció sanitària a les persones amb discapacitat
  • Afectivitat i sexualitat en persones amb discapacitat intel·lectual.
  • La capacitat jurídica i la capacitat d’obrar de les persones amb discapacitat intel·lectual
  • Presa de decisions i el consentiment informat de les persones amb discapacitat
Mòdul 4. Bioètica i drets de les persones amb discapacitat (5 crèdits) Curs 20/21 COORDINADOR XAVIER PUIGDOLLERS
Aspectes bioètics en latenció a les persones amb discapacitat. 19 feb Blanca Bórquez – Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, ​​membre de l’Observatori de Bioètica i Dret de la UB
Conflictes bioètics i legals a l’atenció sanitària a les persones amb discapacitat. 19 feb Josep Maria Solé – Llicenciat en Dret per la UAB, director gerent Fundació Tutelar Girona
Afectivitat i sexualitat en persones amb discapacitat intel·lectual. 26 feb Gaspar Pablo Tomás, Diplomat en Fisioteràpia, Terapeuta a l’àmbit de la discapacitat
La capacitat jurídica i la capacitat d’obrar de les persones amb discapacitat intel·lectual 26 feb Esperanza Alcain – Doctora en Dret per la Universitat de Granada, professora titular de Dret Civil
Presa de decisions i el consentiment informat de les persones amb discapacitat. 05 mar Xavier Puigdollers, Doctor en Dret per la UB i Professor de Dret Civil a la Universitat Abat Oliba de Barcelona