Mòdul 3: Dones i nenes amb discapacitat

5 crèdits

Relació de competències

Competència 1

Compromís ètic

Competència 7

Capacitat per gestionar informació de manera autònoma per assegurar un aprenentatge permanent contemplant la utilització de les TIC

Competència 2

Capacitat d’adquirir coneixements (escoltar, entendre, interpretar)

Competència 8

Capacitat per desenvolupar actituds obertes i empàtiques basades en el respecte i el reconeixement davant de la diversitat i la multiculturalitat.

Competència 5

Capacitat comunicativa

Competència 11

Capacitat per aplicar els coneixements adquirits a la pràctica

Competència 6

Capacitat per elaborar reflexions i feines d’anàlisi

Competència 10

Raonament analític

Objectius

Analitzar la situació real de les dones amb discapacitat en el feminisme, la invisibilitat, els drets reivindicatius i la discriminació interseccional. Ser capaç de formular alternatives per abordar aquestes situacions amb una perspectiva multidisciplinària.

Aprofundir el coneixement dels drets de les persones amb discapacitat a partir de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, per analitzar i diagnosticar els factors que determinen i/o possibiliten els processos d’inclusió social, la desigualtat i la discriminació .

Desenvolupar estratègies de treball individual i comunitari tot fomentant la inclusió social, la igualtat d’oportunitats i la promoció de l’autonomia personal.

Empatitzar i desenvolupar una actitud positiva amb les persones amb discapacitat, i és capaç d’assumir el compromís de defensa dels seus drets socials per millorar-ne les condicions de vida.

Continguts

  • Anàlisi de la situació actual de les dones i nenes amb discapacitat a Espanya
  • Discriminació interseccional
  • Feminisme i discapacitat.
  • Empoderament i autonomia personal
  • Drets sexuals i reproductius
  • Violència de gènere
Mòdul 3. Dones i nenes amb discapacitat (5 crèdits) Curs 20/21 COORDINADORA
Anàlisi de la situació actual de les dones i nenes amb discapacitat a Espanya 22 gen Marta València, Llicenciada en Dret per la Universitat de Saragossa, Presidenta Fundació DFA
Discriminació interseccional 22 gen Mercedes Serrato, Doctora en Ciències Socials per la Universitat Pablo Olavide Graduada en Treball Social
Feminisme i discapacitat. Empoderament i autonomia personal 29 gen Isabel Caballero – Llicenciada en Dret. Especialitat en Dret Públic Universitat de Sevilla
Drets sexuals i reproductius 29 gen Esther Castellanos, Doctora en Ciències de la Salut per la Universitat d’Alacant, Llicenciada en sociologia
Violència de gènere 05 feb Ana Peláez – Membre de la CEDAW, Vicepresidenta Executiva de la Fundació CERMI Dones