Mòdul 5: Polítiques socials sectorials per a les persones amb discapacitat

5 crèdits

Relació de competències

Competència 1

Compromís ètic

Competència 6

Capacitat per elaborar reflexions i feines d’anàlisi

Competència 3

Capacitat creativa i innovadora

Competència 7

Capacitat per gestionar informació de manera autònoma per assegurar un aprenentatge permanent contemplant la utilització de les TIC

Competència 4

Sostenibilitat

Competència 8

Capacitat per desenvolupar actituds obertes i empàtiques basades en el respecte i el reconeixement davant de la diversitat i la multiculturalitat.

Competència 5

Capacitat comunicativa

Competència 10

Raonament analític

Competència 12

Actitud propositiva davant la gestió i la resolució de conflictes

Objectius

Desenvolupar estratègies de treball individual i comunitari tot fomentant la inclusió social, la igualtat d’oportunitats i la promoció de l’autonomia personal.

Empatitzar i desenvolupar una actitud positiva amb les persones amb discapacitat, i és capaç d’assumir el compromís de defensa dels seus drets socials per millorar-ne les condicions de vida.

Adquirir eines per gestionar el conflicte o situacions potencialment conflictives, en el camp socioeducatiu i terapèutic: la relació assistencial i els vincles interpersonals que s’estableixen a la relació professional. Com afrontar sense morir a l’intent a les velles necessitats i nous reptes

Continguts

  • Els serveis socials en latenció a les persones amb discapacitat, conceptualització, objecte i organització.
  • Estratègies i recursos per a la creativitat, la inclusió (social i acadèmica) i el benestar social
  • Inclusió laboral de les persones amb discapacitat: CET’S i mercat laboral ordinari.
  • Estratègia inclusiva en l’activitat fisicoesportiva
  • Moviment associatiu de la discapacitat
Mòdul 5. Polítiques socials sectorials per a les persones amb discapacitat (5 crèdits) Curs 20/21 COORDINADORA NURIA FUSTIER
Els serveis socials en l’atenció a les persones amb discapacitat, conceptualització, objecte i organització. 19 mar Nuria Fustier – professora associada de la UB, doctorant a la UB, cofundadora Coopsoc- Laboratori d’idees socials
Estratègies i recursos per a la creativitat, la inclusió (social i acadèmica) i el benestar social 19 mar Nuria Rajadell – Doctora per la UB i des de 1992 Professora Titular a l’àrea de Didàctica i Organització Educativa
Educació inclusiva, formació professional i estudis superiors 26 mar Conxi Reig – Professora Associada Departament d’Organització i Didàctica Educativa Facultat d’Educació UB.
Inclusió laboral de les persones amb discapacitat: CET’S i mercat laboral ordinari. 26 mar Josefa Torres, Llicenciada en Dret, Màster en Direcció i Gestió d´Empreses per la Universitat Autònoma de Madrid
Estratègia inclusiva en l’activitat fisicoesportiva 26 mar PER DETERMINAR
Moviment associatiu de la discapacitat 09 abr Luis Cayo Pérez -President del CERMI, especialista en filosofia moral i del dret. Màster en gestió d’empreses