Mòdul 9: Cicle vital i transicions

 

Descriptors: Bioètica, Cicle vital, Malaltia, Dependència.

Relació de competències

Competència 2

Compromís ètic

Competència 13

Pensament crític

Competència 1

Capacitat d’adquirir coneixements (escoltar, entendre, interpretar)

Competència 4

Sostenibilitat

Competència 8

Capacitat per desenvolupar actituds obertes i empàtiques basades en el respecte i el reconeixement davant de la diversitat i la multiculturalitat

Competència 10

Raonament analític

Objectius

  • Enfortir els coneixements de forma transversal als reptes de drets al llarg del cicle vital de les persones amb discapacitat.
  • Aguditzar el coneixement i l’aplicació de la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat i els drets humans com a fonament de la inclusió social.
  • Generar i compartir coneixement entre professionals, oferint eines, habilitats i recursos en processos de transferència i contratransferència al context de les discapacitats des de la perspectiva de les intervencions socials i educatives.
  • Abordar el model datenció centrat en la persona des de la perspectiva de lautonomia personal i la vida independent
  • Aprofundir els conflictes bioètics específics que afronten les persones amb discapacitat, prenent com a referència la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans de la UNESCO 2005.

Continguts

  • Eugenèsia, reproducció assistida i avortament selectiu
  • Eutanàsia i dret a morir dignament
  • Atenció primerenca i desenvolupament infantil
  • Joventut i discapacitat a Espanya
  • Envelliment i discapacitat


Activitats

 

 

MÒDUL 9. Cicle vital i transicions Curs 2021-2022 COORDINADOR AGUSTIN HUETE GARCIA
Eugenèsia (Reproducció assistida i avortament selectiu 14-de gen. Rafael de Asís

Eutanàsia i dret a morir dignament

14-de gen. Maria Casado i Blanca Bórquez

Atenció primerenca i desenvolupament infantil

21-de gen. Gabriela Secondi i Catalina Mercadal

Joventut i discapacitat a Espanya

21-de gen. Pilar Gómiz

Envelliment i discapacitat

28-de gen. Pilar Rodriguez