Objectius

Objectius generals

Mirada crítica

1.1. Conèixer l’evolució històrica i conceptual dels diferents paradigmes i els seus models per comprendre, capacitar i conscienciar sobre els drets humans i les persones amb discapacitat.

1.2. Dotar els i les professionals de les eines necessàries per analitzar, diagnosticar i comprendre la situació social de les persones amb discapacitat i aprofundir en els nous reptes que es plantegen.

Mirada ètica

2.1. Potenciar i divulgar el paradigma de lautonomia personal a partir de la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat.

2.2. Promoure el valor de la cultura inclusiva per a la millora de la qualitat de vida de la humanitat i el desenvolupament de lètica del bon viure, reconeixent el paper i el recurs que poden representar les persones amb discapacitat en aquest procés.

Mirada pràctica

3.1. Visibilitzar la situació actual de les persones amb discapacitat, i en particular les dones i les nenes amb discapacitat a través del doble prisma del gènere i la discapacitat.

3.2. Afavorir la capacitat d’exercir una funció propositiva i representar una força constructiva per enfrontar les situacions pràctiques de discriminació i contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones implicades.

Objectius específics

Aprofundir el coneixement dels drets de les persones amb discapacitat a partir de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, per analitzar i diagnosticar els factors que determinen i/o possibiliten els processos d’inclusió social, la desigualtat i la discriminació .

Conèixer l’evolució històrica i conceptual dels diferents paradigmes i els seus models per comprendre, capacitar i conscienciar sobre els drets humans i les persones amb discapacitat.

Analitzar i comprendre els problemes bioètics específics que afronten les persones amb discapacitat a partir de la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans de la UNESCO del 2005.

Reflexionar entorn de la Innovació social i tecnològica en l’àmbit de la discapacitat i conèixer iniciatives innovadores que persegueixen una integració social més gran.

Adquirir eines per gestionar el conflicte o situacions potencialment conflictives, en el camp social i educatiu i terapèutic: la relació assistencial i els vincles interpersonals que s’estableixen a la relació professional i com afrontar les velles necessitats i els nous reptes a què ens enfrontem.

Desenvolupar estratègies de treball integral (individual, grupal i comunitari) i fomentar la inclusió social, la igualtat d’oportunitats i la promoció de l’autonomia personal.

Analitzar la situació real de les dones amb discapacitat en el feminisme, la invisibilitat, els drets reivindicatius i la discriminació interseccional. Ser capaç de formular alternatives per abordar aquestes situacions amb una perspectiva interdisciplinària.

Estudiar la normativa que regula la discapacitat, des del marc Internacional de les Nacions Unides, la Unió Europea i la legislació vigent a Espanya.

Adquirir coneixements entorn de la transformació d’entorns, productes, béns i serveis, sota els principis de l’“Accessibilitat Universal” i “El Disseny per a Tothom”, amb l’objectiu bàsic d’afavorir la qualitat de vida i l’autonomia personal.

Empatitzar i desenvolupar una actitud positiva amb les persones amb discapacitat, i és capaç d’assumir el compromís de defensa dels seus drets socials per millorar les condicions de vida de les persones esmentades.